Uitbreiding erfpacht grond Schapendrift 66 in Laren

Gemeente Laren is voornemens de reeds in erfpacht uitgegeven grond aan de Schapendrift 66 te Laren uit te breiden met een strook grond om het bestaande erfpachtrecht heen. De hierbij extra uit te geven de grond zal eveneens worden uitgegeven worden in erfpacht en is Kadastraal bekend Laren sectie F nummer 2293 groot circa 270 m2.

De gemeente Laren is van mening dat voor deze verkoop geen openbare procedure gevolgd hoeft te worden, om de navolgende redenen:

De kandidaat erfpachter is de enige in aanmerking komende partij om deze grond over te nemen en wel om de volgende redenen:

  • De uitbreiding betreft het toevoegen van aangrenzende strookjes grond aan bestaande erfpachtpercelen. Deze strookjes grond kunnen niet zelfstandig worden ontwikkeld.

Vervaltermijn

Partijen die zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dienen uiterlijk 26 december 2022 (20 dagen na publicatie van het voornemen op de gemeentelijke website) een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de afdeling privaatrecht van de rechtbank Midden Nederland door middel van het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Laren.

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Indien niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig is gemaakt kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake de ontwikkeling van de betreffende kavel worden gemaakt.