Terugkoppeling extra raadsvergadering 9 september 2020

De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Mol, maakt bekend dat in de raadsvergadering van 9 september 2020 is afgesproken dat het college in de eerstvolgende raadsvergadering met een voorstel komt over het Brinkplan. Deze raadsvergadering van 9 september werd gehouden op initiatief van 3 leden van de gemeenteraad.

Het college zal de raad in de eerstvolgende raadsvergadering voorstellen het raadsbesluit van 24 juni 2020 in te trekken. Daarnaast wordt een voorstel gedaan over het onderhoud van de Brink, zoals maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. De raadsvergadering waarin deze voorstellen worden behandeld vindt plaats op 30 september aanstaande, aanvang 20.00 uur, in de raadzaal van het BEL-kantoor in Eemnes.