Corona

  • Afspraak op het BEL-kantoor? Het is verplicht om een mondkapje te dragen. 
  • Meer informatie en updates

Snoeiwerkzaamheden op de Brink

Bomen hebben regelmatig onderhoud (zoals het snoeien van takken) nodig. Dit is nodig om de bomen veilig en gezond te houden. Dat geldt ook voor de bomen op en rond de Brink. Op maandag 18 januari 2021 ondergaan deze bomen een onderhoudsbeurt. De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

Tijdens het snoeien verwijderen we dood hout en scheurende en gevaarlijke takken. 1 eik moet helaas gekapt worden, omdat die boom is afgestorven. Dat is uiteraard gevaarlijk voor de omgeving.

Verkeersmaatregelen

Verkeersregelaars leiden weggebruikers langs het werk. De woningen en winkels aan de Brink blijven bereikbaar, maar bezoekers en aanwonenden moeten daarbij wel de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen. Omwonenden en de winkeliers zijn hierover via een brief geïnformeerd. 

Planning

De onderhoudswerkzaamheden zouden tegelijkertijd met de plannen voor de herinrichting van de Brink plaatsvinden. Omdat dit plan de komende jaren geen uitvoering krijgt, voeren we de onderhoudswerkzaamheden op korte termijn alsnog uit. 

Duur van de werkzaamheden

In totaal duren de werkzaamheden ongeveer 1 week. Als alles volgens plan verloopt is het werk uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 afgerond.

Uitvoering

Het onderhoud wordt uitgevoerd door Quercus, een erkende boomverzorger, in opdracht van onze groenaannemer SIGHT.