Smiley volgt snelheid en intensiteit verkeer

Op woensdag 7 maart onthulde wethouder Ton Stam samen met Harry Ligter een snelheidsdisplay aan het Zevenend in Laren. Dit zogeheten smiley-bord laat weggebruikers zien hoe hard ze rijden.

Meten en registeren verkeerssituatie

Het tonen van de snelheid spoort weggebruikers aan hun gedrag aan te passen als dat nodig is. Daarnaast registreert het bord ook gedurende langere tijd hoeveel voertuigen er met welke snelheid rijden.

Flexibel in te zetten

Omdat het een mobiel bord is, kan het naar behoefte worden ingezet om het verkeer tijdelijk te monitoren. Het bord aan het Zevenend is daar een voorbeeld van. Dit is geplaatst naar aanleiding van een petitie over de verkeerssituatie, die door Harry Ligter is aangeboden aan de wethouder. De komende maanden wordt gemeten hoe hard er gereden wordt op deze 30 kilometerweg.

Wethouder Ton Stam “Met een mobiel snelheidsdisplay kunnen we snel inspelen op vragen en behoeften van bewoners. In korte tijd kunnen we een verkeerssituatie in kaart brengen en  direct maatregelen nemen als dat nodig is.”

Drie smiley-borden in Laren

Het bord aan het Zevenend is het eerste van in totaal drie borden die in Laren worden geplaatst. Ze zijn onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan waarmee de gemeenteraad in januari heeft ingestemd.

Snelheidsdisplay aan Zevenend in Laren