Sluiting woning Warrekam

Op 25 januari 2022 is op last van de burgemeester een woning aan de Warrekam gesloten. Op grond van een overtreding van de Opiumwet is de woning voor drie maanden gesloten.

Naar aanleiding van een ingesteld politieonderzoek is de woning doorzocht. Daar trof de politie een handelshoeveelheid drugs aan. Handelshoeveelheid betekent dat het een omvang betreft die dat van persoonlijk gebruik duidelijk overstijgt. Deze hoeveelheid drugs maakt inbreuk op de openbare orde en kan leiden tot onveiligheid voor de omgeving en tot een aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Het open blijven van de woning levert dan ook een gevaar op voor de openbare orde. Daarom heeft de burgemeester besloten om de woning voor drie maanden te sluiten.
 
Sluitingen vanwege aanwezigheid van drugs of hennepplantages
De burgemeester kan bij het aantreffen van een handelshoeveelheid hard- of softdrugs of een hennepplantage besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Dit gebeurt op basis van artikel 13b van de Opiumwet en het geldende drugsbeleid van de gemeente. Handelshoeveelheden drugs of hennepplantages hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden. Doel van de sluiting is een einde te maken aan de met de Opiumwet strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen.
 
Melden
Mocht u een vermoeden hebben van criminele activiteiten bij u in de omgeving? Dan kunt u dat bij de gemeente melden via veiligheid@belcombinatie.nl of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.