Schoolomgeving Binckhorst-St. Jan verbeterd

De schoolomgeving van de Binckhorst-St. Jan is verbeterd. Het gaat om het deel aan de Eemnesserweg, de Kerklaan en de Ruiterweg. De omgeving van de school is nu herkenbaarder gemaakt voor alle weggebruikers. Zo zijn er opvallende verkeersborden geplaatst, is er een markering van de tekst ‘schoolzone’ in de bestrating en gelden er anti-parkeermaatregelen op de stoep.

Wethouder Frits Westerkamp: 

Ik ben erg blij met het resultaat! De plannen zijn afgestemd met de directie van de school en betrokken verkeersouders. Ook overige inwoners zijn geïnformeerd en kregen de mogelijkheid om te reageren. Dankzij de genomen maatregelen is de schoolomgeving nu herkenbaar en specifiek aangeduid, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is voor de veiligheid van schoolgaande kinderen, ouders en alle weggebruikers. De Gooische School pakken we later dit jaar op een vergelijkbare manier aan.

Eén van de basisschoolleerlingen is ook blij en vult aan:

Ik hoop dat de auto’s nu slomer gaan rijden.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP, door de gemeenteraad vastgesteld in 2018) is in het bijzonder het verbeteren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen benoemd. In 2020 is de schoolomgeving van de Larense Montessori School (De Leemkuil) aangepakt. De aanpak van de schoolomgeving Gooische School volgt naar verwachting in het najaar van 2022. 

wethouder, adjunct directeur en leerlingen steken hun duim op bij de schoolzone

wethouder, adjunct directeur en leerlingen steken hun duim op bij de schoolzone

Foto's: Wethouder Frits Westerkamp neemt samen met een paar basisschoolleerlingen en de adjunct directeur van Binckhorst – St Jan een kijkje bij de nieuwe maatregelen.