Positieve Gezondheid en Informele Steun

Kom naar de inspiratiesessie op 7 februari

Leven in goede gezondheid is enorm belangrijk. Veel zaken kunnen daarbij helpen. Welke dat zijn, is voor iedereen verschillend. Zo kan de één genieten van een wandeling in het bos, een ander vindt juist ontspanning in een sportwedstrijd.  

Positieve gezondheid

Er zijn nog veel meer voorbeelden die allemaal een beetje bijdragen aan positieve gezondheid. Want ‘gezondheid is meer dan niet ziek zijn’. Bij positieve gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. 

Informele steun

Bij informele steun gaat het er om dat er iemand persoonlijk betrokken is en aandacht heeft voor jou. Het gaat om menselijkheid, gelijkwaardigheid en vriendschap. Informele steun vermindert stress. Kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie, blijken zich beter te kunnen ontwikkelen als ze informele steun krijgen van één of meerdere volwassenen. Informele hulp is veel krachtiger dan formele hulp. 

Meer weten? Meld u aan voor de inspiratiesessie op 7 februari!

Samen met inwoners en onze zorgpartners richten we ons op de mogelijkheden om fit en vitaal te blijven of te worden. Ook u kunt hierbij helpen. Bijvoorbeeld door een gezin uit de buurt te ondersteunen met een luisterend oor of juist met praktische zaken. Wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Of wilt u juist inspiratie opdoen over positieve gezondheid? Kom dan naar de inspiratiesessie op 7 februari in het Rosa Spier Huis in Laren van 15.00 – 18.00 uur. Aanmelden is wel verplicht en kan via dit aanmeldformulier

Tip: bezoek ook deze webpagina voor meer informatie en filmpjes over de inspiratiesessie op 7 februari.