Nieuwe kleinschalige vervoersvoorziening

Eerder dit jaar kondigden we aan dat er een extra vervoersvoorziening in Laren komt, bedoeld voor korte ritjes in het dorp naar locaties als de (huis)arts, supermarkt, het Brinkhuis, et cetera. Het is vervoer van deur tot deur voor ouderen en minder mobiele inwoners in Laren.

Met dit initiatief willen we inwoners ondersteunen om actief aan de samenleving te kunnen blijven deelnemen. Ook ontstaat er een sociaal moment, zowel voor de passagier als de chauffeur: voor en door Laren.
 
Het voertuig ziet eruit als een stevige golfkar en is in staat om tot maximaal 3 personen te vervoeren. Ook kan een rollator mee worden vervoerd. Het is elektrisch en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen van Laren. Naar verwachting kan het busje in november gaan rijden.

Wethouder Ton Stam:

Het initiatief voor dit vervoer is onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Samen met raadslid Eric Hurink hebben we dat verder uitgewerkt. Ik ben ontzettend blij dat we zover zijn dat het nu uitgevoerd kan worden. Zo willen we onze voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk houden

Stichting Dorpsbus Laren

De vervoersvoorziening is er voor en door inwoners van Laren. Zo is er inmiddels een stichting opgericht om de organisatie van dit vervoer te verzorgen: Stichting Dorpsbus Laren. Er is een bestuur gevormd, bestaande uit betrokken inwoners: Walter van Baars (voorzitter), Martin Lehmann (secretaris) en Albert-Jan Visser (penningmeester).

Walter van Baars:

In ons dorp woont een onevenredig groot aantal ouderen. En ik ken er verschillende die dreigen te vereenzamen, omdat zij zich in hun mobiliteit en in hun contacten geremd voelen. Dat geldt voor gehandicapten, maar niet alleen voor hen. Dat mág niet gebeuren. Vandaar dat ik de steun van de gemeente voor dit initiatief enorm toejuich.

De gemeente verleent de stichting een startsubsidie waarmee het voertuig aangeschaft kan worden en om te helpen bij de opstartkosten voor het eerste jaar. Hierna is het de bedoeling om de nodige gelden bij elkaar te brengen via sponsoring en fundraising. 

Prijsvraag naam bus

We zijn nog op zoek naar een passende naam voor deze vervoersvoorziening. Heeft u een idee voor een passende naam? Stuur deze naar projecten@laren.nl Doe dat voor 15 oktober dan zal de stichting de winnende naam bekendmaken. De winnaar mag het eerste ritje maken en natuurlijk de naam onthullen.

Administratieve krachten gezocht!

Stichting Dorpsbus Laren kan alle hulp gebruiken om het vervoer te laten slagen. Er is veel werk verzet, en het ziet ernaar uit dat we een grote groep vrijwilligers bereid hebben gevonden om als chauffeur dit vervoer mogelijk te gaan maken. Op dit moment worden er vooral mensen gezocht die willen helpen als telefoniste om verzoeken van inwoners te behandelen, de planning van de ritten te organiseren en lichte administratieve zaken te verrichten. Interesse? Opgeven kan bij eric.hurink@gmail.com