Nieuwe huurovereenkomst voor de volkstuindersvereniging

De volkstuindersvereniging in Laren is een bloeiende club en al sinds 1988 actief. De vereniging heeft momenteel 88 leden (tuinders) en huurt van de gemeente 2 volkstuincomplexen (2e Ruiterweg in Laren en Goyergracht in Eemnes) waarop zij volkstuinen in bruikleen stelt aan haar leden.

Wethouder Jan van Midden ondertekende namens de gemeente Laren een nieuwe huurovereenkomst met het bestuur. Namens het bestuur waren Rob Poelman en Jan-Willem Boerhout (voorzitter) aanwezig. De eerdere overeenkomst was verouderd. 

Jan van Midden:

De gemeente Laren is trots op deze prachtige vereniging, voor en door tuinders. Volkstuinen blijven populair en dat merkt deze vereniging ook, want er staan nog steeds mensen op de wachtlijst.

De grond aan de voorzijde van de Goyergracht Zuid in Eemnes wordt meeverhuurd aan de vereniging en als fietsparkeergelegenheid ingericht. 

Jan van Midden en bestuur Volkstuinenvereniging geven elkaar een hand, de wethouder heeft ook een bos bloemen vast