Nieuw vervoer in de gemeente!

Er komt een extra vervoersvoorziening in Laren, bedoeld voor korte ritjes in het dorp naar locaties als de (huis)arts, supermarkt, het Brinkhuis, etc. Het is vervoer van deur tot deur voor ouderen en minder mobiele inwoners in Laren. Het kan gezien worden als buurtbus. De gemeente verleent hiervoor een eenmalige subsidie van € 40.000 euro. Die is bedoeld voor de stichting die het vervoer gaat verzorgen.

Wethouder Ton Stam en raadslid Eric Hurink hebben nauw samengewerkt om het initiatief voor kleinschalig vervoer verder vorm te geven. Het is een uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat op initiatief van wethouder Ton Stam in 2018 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat het vervoer kan helpen om de voorzieningen in de kern voor alle inwoners toegankelijk te houden. 
 
Wethouder Stam:

Het is een project waar ik trots op ben en ik kijk dan ook uit naar het moment dat de bus gaat rijden. Met dit initiatief zorgen we ervoor dat ouderen en minder mobiele inwoners actief aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. En het past helemaal binnen de traditie van Laren om er dan ook een vrijwilligersproject van te maken, dat zichzelf kan bedruipen.


Eric Hurink:

Naast het noodzakelijke vervoer, draagt het ook bij aan een sociaal aandachtsmoment. Dat geldt zowel voor de passagier als voor de vrijwilliger. Het is echt ‘voor en door Laren’.

Elektrisch voertuig

Het busje ziet er uit als een stevige golfkar en is in staat om tot maximaal 3 personen te vervoeren. Ook kan een rollator mee worden vervoerd. Het voertuig is elektrisch en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Laren.

Stichting oprichten

Nu het college heeft ingestemd met het initiatief, kan er een stichting opgericht worden. De stichting zal in goed overleg met de gemeente de verdere inrichting gaan organiseren. Met de eenmalige subsidie kan het voertuig aangeschaft gaan worden en kunnen de kosten voor het eerste jaar worden gedekt. Daarna wil de stichting de nodige gelden bij elkaar brengen via sponsoring en fundraising.

Vrijwilligers gezocht!

De stichting gaat aan de slag met de voorbereidingen en kan hierbij alle hulp goed gebruiken. Vindt u het leuk om te rijden of bent u geïnteresseerd in administratieve werkzaamheden? Misschien kunt u op een andere manier bijdragen? Het kan allemaal! Stuur dan een e-mail naar: Eric Hurink via eric.hurink@gmail.com