Nederlandse nationaliteit voor de heren M. Bagdi en D. Linardatos

Onderstaande personen legden op 30 augustus 2022 de verklaring van verbondenheid af waardoor zij de Nederlandse nationaliteit verkregen.

De heer M. Bagdi komt uit Hongarije en woont sinds februari 2011 in Nederland. Hij werd Nederlander door naturalisatie

De heer D. Linardatos komt uit Groot-Brittannië en woont sinds september 1996 in Nederland. Hij werd Nederlander door optie

beide heren met de burgemeester en wethouder
Op de foto: links burgemeester Nanning Mol, rechts wethouder Frits Westerkamp, in het midden de heren Bagdi en Linardatos.