Milieujaarverslag en jaarrapportage OFGV 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Laren maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2017 en de jaarrapportage 2017 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek op 22 mei 2018 zijn vastgesteld.

Ter inzage

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage  wordt gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 2017 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. U kunt de stukken ook downloaden: