Maai mei en juni niet

Imkers uit de regio roepen u op om in de maanden mei en juni uw tuin niet te maaien. Door in die periode (een stuk van) uw gazon niet te maaien, legt u een rijk buffet aan voor belangrijke beestjes, zoals wilde bijen, kevers, vlinders en hommels. Vooral in het voorjaar kunnen ze dat goed gebruiken.

Ook de groenaannemer van de gemeente Laren laat waar mogelijk het gras groeien. Dat is afhankelijk van het soort gras. En het tijdstip van maaien is afhankelijk van het weer en hoe hard het gras groeit. 

Wat maaien we en hoe vaak?

Bermen waarin voornamelijk grassoorten groeien, maaien we 2 keer per jaar (voorjaar/najaar).
Ecobermen waarin veel bloemrijke soorten staan, maaien we 1 keer per jaar (alleen in het najaar).
Gazons maaien we wekelijks.
Bij bloembollen in het gras wachten we met maaien van dat gedeelte tot het loof volledig is afgestorven.
Waardevolle soorten in bermen en gazons die we tijdens het maaien tegenkomen slaan we ook af en toe over, zodat bijzondere soorten de kans krijgen om uit te breiden.