Larense Montessorischool is regenklaar

De afgelopen periode zijn het gebouw en de schoolpleinen van de Larense Montessorischool regenklaar gemaakt. Regenwater dat op het dak van de school en op de pleinen valt, wordt vanaf nu via een regenwater infiltratiesysteem opgenomen in de bodem en niet meer afgevoerd via het riool. Op donderdag 7 oktober 2021 werden de nieuwe schoolpleinen officieel opgeleverd in aanwezigheid van wethouder Peter Calis. Ook was er een demonstratie van het systeem met medewerking van de brandweer en leerlingen van de school.

Er gebeurde nog meer dan het regenklaar maken van het schoolgebouw en de pleinen. Een deel van de toiletten van de school kan nu ook doorgespoeld worden met regenwater. Verder liggen er 2 pannaveldjes die ook een waterbergende functie hebben. De school heeft zelf de gelegenheid aangegrepen om  een basketbalveld aan te leggen. Ten slotte zijn de pleinen opnieuw bestraat. 

Wethouder Peter Calis is blij met het resultaat:

De Larense Montessorischool is een prachtig voorbeeld van een mooie samenwerking tussen de gemeente en andere partijen. Die samenwerking is echt nodig om Laren regenklaar te maken in 2025.

Anneke van der Vaart, directeur van de Larense Montessorischool vult aan:

We zijn er als school trots op dat we op een slimme manier het regenwater afvoeren en zelfs hergebruiken.

Het grootste deel van de werkzaamheden maakt deel uit van het project Laren Regenklaar. Daarbij worden woningen en andere gebouwen in de hoger gelegen delen van Laren afgekoppeld van het riool. Ook worden er in sommige straten aparte infiltratieriolen aangelegd. Regenwater dat op straat valt, wordt hierin opgevangen en infiltreert vervolgens langzaam in de omliggende bodem. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat Laren in 2025 regenklaar is. Bij hevige buien loopt het riool dan hopelijk niet meer vol en behoort schade door regenval tot de verleden tijd. Meer informatie over het project is te vinden op www.larenregenklaar.nl 

wethouder en kinderen kijken naar de demonstratie van de brandweer