Laren verbetert uitstraling centrum

Met nieuwe bankjes, prullenbakken en een nieuwe bewegwijzering werkt de gemeente, in samenwerking met Bijzonder Laren, aan een stevige opknapbeurt van het centrum. Hiermee worden de eerste projecten uit het revitaliseringsplan centrum Laren zichtbaar. Dit plan werd in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wethouders Stam en Calis zijn blij met de zichtbare opknapbeurt:

We wilden het dorp heel graag nog een mooie kwaliteitsimpuls meegeven, het was hier en daar wel wat sleets aan het worden. Met uniforme bankjes en prullenbakken krijgt het centrum wat meer eenheid en ziet het er weer een stuk netter uit. Ook de bewegwijzering wordt helemaal vernieuwd; alle oude gele bordjes zijn vervangen door strakke blauwe borden. Op elke paal wordt nog een echt Larens schaapje geplaatst. Hierbij hebben we ervoor gekozen om het aantal bordjes sterk te verminderen, het was eigenlijk een wirwar aan bordjes en namen.

Tweede leven voor bankjes

De bankjes die in het centrum worden verwijderd krijgen een opknapbeurt en daarmee een tweede leven, weggooien is immers zonde. Inwoners kunnen suggesties doen voor locaties waar een bankje goed tot z’n recht zou komen, door een mail te sturen naar: ruimte@belcombinatie.nl o.v.v. 'locatie bankjes'.

Tweede fase

Naast de vernieuwing van de bankjes, prullenbakken en bewegwijzering krijgt het centrum ook nog een voorjaarsschoonmaak. Hierbij worden onkruid, zwerfvuil, stickers, kauwgom en andere vervuiling eenmalig intensief aangepakt.

Dan ligt het centrum er weer spic en span bij voor een mooie zomer met weer activiteiten en reuring in het dorp, aldus voorzitter Roel Willems van Bijzonder Laren.

Voor de zomer verwacht de gemeente ook nog te starten met de voorbereiding van de herinrichting van het pleintje op de hoek van de Drift en Naarderstraat, door samen met omwonenden en ondernemers tot een inrichtingsontwerp te komen. Uitvoering hiervan kan dan na de zomer plaatsvinden.

In samenwerking met Singer Laren wordt tot slot nog gewerkt aan de zichtbaarheid van historische plekken waar schilders van de Larense school, zoals Mauve en Liebermann, in het verleden werken hebben gemaakt. Met panelen en een route wordt zo de historie van Laren als kunstenaarsdorp nog zichtbaarder.

Gemeente Laren verbetert uitstraling centrum