Kunst- en cultuurnota Laren: beleven, participeren en faciliteren

Wie Laren zegt, zegt kunst en cultuur. In de Kunst- en Cultuurnota 2021 - 2025 staat op welke manier we de kunst en cultuur willen laten beleven, stimuleren en ondersteunen. Daarbij is het verbinden van de jeugd een speerpunt. De nieuwe nota, die in overleg met een klankbordgroep is opgesteld, is in november door de gemeenteraad vastgesteld.

Burgemeester Mol:

In onze gemeente zijn er veel inwoners die zich actief inzetten voor kunst en cultuur. Samen zorgen zij voor activiteiten, cursussen, exposities en evenementen. Daar zijn we heel trots op! In de nota hebben we al deze initiatieven bij elkaar gebracht om zo de culturele uitingen met elkaar te verbinden. Verder willen we aan de slag om meer jongeren te betrekken en om de zichtbaarheid van de kunstwerken te verbeteren.

Beleven, participeren en faciliteren

De Kunst- en Cultuurnota kent 3 programmalijnen om kunst en cultuur nog intenser te verweven in de Larense samenleving en omgeving. De ambities zijn: beleving intensiveren, participatie bevorderen en verbinding faciliteren. Het houdt in dat alle inwoners toegang moeten hebben tot kunst en cultuur en daarvan kunnen genieten. 1 van de speerpunten uit de nota is dan ook om kinderen en jongeren meer te betrekken bij kunst en cultuur. Want het verbindt mensen, organisaties en verenigingen. 

Zichtbaarheid vergroten

Laren kent zichtbare kunstuitingen zoals de Sint-Jansbasiliek, Johanneskerk, de voormalige atelierwoningen en de akkers. Maar natuurlijk ook Singer Laren en andere accommodaties die zich richten op kunst, cultuur en erfgoed trekken publiek naar Laren. We willen de informatievoorziening over de kunstwerken in de openbare ruimte verbeteren en meer zichtbaar maken. De stichting beheer kunstcollecties Blaricum en Laren houdt zich bezig met het beheer van de kunstcollecties. De wens is om de collectie ook zichtbaar en toegankelijk te maken voor alle inwoners van Laren. 

Verjongen en aansluiten

Om jongeren kennis te laten maken met kunst en cultuur in Laren, kijken we naar aansluiting bij scholen maar ook op andere plekken, zoals culturele trapveldjes. Door op die plekken culturele activiteiten te organiseren willen we de verbinding maken. Verder kijken we naar een weekend voor culturele optredens en andere activiteiten, door Laarders, voor Laarders. 

Burgemeester Mol:

Het komende jaar werken we deze ideeën verder uit. Dat doen we zoveel mogelijk in overleg met de culturele organisaties en verenigingen. Want kunst en cultuur is een verbindende factor voor onze gemeenschap!