Jongerenraad Laren benoemd

Op 1 juni is de jongerenraad van Laren officieel benoemd. De jongerendraad bestaat uit 14 leden en zij komen 4 keer per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

De 14 leden van de jongerenraad zijn benoemd door de burgemeester in de raadzaal van het raadhuis. Hierbij waren familie en vrienden aanwezig, maar ook alle collegeleden, Versa Jongerenwerk en diverse gemeenteraadsleden. 

In gesprek

De jongerenraad wordt een serieuze gesprekspartner van de gemeente. Het is een mooie manier voor de jongeren om eens te zien hoe het in de politiek gaat. En natuurlijk krijgen ze de kans om direct aan de gemeente te laten weten hoe het anders kan. Tijdens de benoeming ontstond meteen al een leuke discussie tussen collegeleden en jongeren. Dat biedt perspectief voor de gesprekken die nog gaan komen.

Jongerenraadsleden

De leden van de jongerenraad Laren hebben de leeftijd van 14 tot 23 jaar en hebben allemaal een binding met de gemeente Laren. Bijvoorbeeld omdat ze hier wonen, naar school gaan of lid zijn van een vereniging. Het jongerenwerk van Versa Welzijn begeleidt de jongerenraad. De vergaderingen van de jongerenraad vinden plaats in de raadzaal. Meer over de jongerenraad is te vinden op: www.laren.nl/jongerenraad 

Jongerenraad