Jaarrekening 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken bekend dat, op grond van artikel 197 (lid 3 Gemeentewet), de volgende documenten ter inzage liggen:

  • jaarrekening 2021 gemeente Laren – Jaarverslag en jaarrekening;
  • jaarrekening 2021 gemeente Laren – uitvoeringsinformatie jaarrekening 2021;

De Jaarrekeningen 2021 liggen tot aan de behandeling door de gemeenteraad op 6 juli 2022 ter inzage. U vindt de digitale stukken bij de vergadering van 6 juli 2022 op deze website.

U kunt de stukken ook inzien bij de receptie van het Raadhuis aan de Eemnesserweg 19 te Laren en bij de leestafel Laren in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes.