Integrale horeca controle

Op dinsdag 7 juni vond een integrale controle plaats bij diverse horeca in Blaricum en Laren. Het was een controle op naleving van verleende vergunningen en wet- en regelgeving zoals neergelegd in bouwvoorschriften, hygiëneregels, arbeidswetgeving en algemene veiligheids- en openbare orde-regelgeving.

Deelnemers integrale controle

De controle is uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventie Team (BIT), waarin de 6 regiogemeenten hun krachten bundelen om lokaal effectiever te kunnen handhaven. Aan de controles werd deelgenomen door vertegenwoordigers van gemeente, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Arbeidsinspectie, de Sociale recherche en Liander. De controles werden ondersteund door de politie. 

Veilig en eerlijk ondernemerschap

De gemeenten hechten zeer aan veilig en eerlijk ondernemerschap. Dat betekent dat afgegeven vergunningen gecontroleerd worden, er wordt toegezien of regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt. Samen met toezichthouders van andere overheidsdiensten zien we daarop toe. Dat doen we met integrale controles.

Verloop controle

De controles zijn goed en rustig verlopen. De bezochte bedrijven hadden hun zaken over het algemeen goed op orde en de ondernemers verleenden hun medewerking aan de controles. Er is 1 aanhouding verricht vanwege een overtreding op de Wet op de identificatieplicht. Verder zijn er waarschuwingen gegeven voor diverse overtredingen. De betreffende ondernemers worden in de gelegenheid gesteld om de geconstateerde aandachtspunten te verbeteren.

Wat kunt u doen? 

Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw gemeente, wijkagent (via www.politie.nl), BOA of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000. Bel 112 als iedere seconde telt.