Hulp aan Oekraïners

De gebeurtenissen in Oekraïne raken ook onze inwoners. Er zijn de afgelopen dagen ontzettend veel hulpacties opgestart. Van kleine, particuliere initiatieven tot zeer grootschalige hulpverlening van wereldwijd opererende organisaties.

Kijk op de website www.nederlandvoorvluchtelingen.nl wat u kunt doen, bij welke organisatie u terechtkunt en wat de actuele situatie is.

Opvang vluchtelingen

Gemeenten bereiden zich voor op de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen komen en waar de opvang komt.

Hulporganisaties

Als u hulp, goederen of onderdak wilt bieden, dan raden wij u aan om te kijken op de websites van bestaande hulporganisaties, zoals:

Vragen

Heeft u vragen aan ons, dan kunt ons bereiken via vluchtelingen@laren.nl

Doneren spullen of geld

Ik wil geld of spullen doneren, waar kan ik dat het beste doen?
Graag verwijzen we u hiervoor naar hulporganisaties zoals Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, Unicef of Dorcas. U kunt ook geld doneren. Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne.

Vrijwillige hulp bieden

Ik wil als vrijwilliger hulp bieden
In Laren is Burgerinitiatief Laren opgericht om de krachten binnen Laren te bundelen en om hulp en ondersteuning goed te organiseren. U kunt mailen naar vluchtelingen@laren.nl als u vragen heeft of hulp wilt bieden aan vluchtelingen die hier naartoe komen.

Onderdak aanbieden

Ik wil onderdak aanbieden, waar kan ik dat melden?
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel vluchtelingen komen en waar de opvang komt. Voor vluchtelingen die hier binnenkort aankomen zullen we als gemeente per keer bekijken waar we deze mensen kunnen opvangen.

Het is goed om op voorhand goed na te denken over wat het opvangen van mensen bij u thuis betekent. Onderschat dit niet, bedenk dat dit mogelijk voor langere tijd is, en dat bijvoorbeeld duidelijke (huis)regels nodig zijn. Organisatie Takecarebnb heeft jarenlange ervaring hiermee en matcht vluchtelingen aan gastgezinnen. Op hun site is veel informatie te vinden over wat er bij komt kijken om mensen in huis te nemen. Ook leest u op de site ervaringen en tips van gastgezinnen die vluchtelingen thuis opvangen.

  • Via Takecarebnb kunt u zich (ook) als gastgezin aanmelden. Handige informatie over het zijn van een gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen vindt u ook op de website van Vluchtelingenwerk
  • U kunt uw aanbod mailen naar vluchtelingen@laren.nl Als wij uw aanbod goed kunnen inzetten op een later moment, dan benaderen wij u graag.

Vluchtelingen thuis

Ik heb of krijg vluchtelingen in huis, wat moet ik doen?
Alle vluchtelingen uit Oekraïne krijgen (straks) een speciale verblijfsstatus voor een bepaalde periode die hen bescherming biedt. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat geregeld wordt.

Melden
Als vluchtelingen bij u thuis zijn, dan ontvangen wij graag een melding.

  • U kunt bellen naar ons klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 035.
  • Of stuur een e-mail naar vluchtelingen@laren.nl Vermeld in de mail in ieder geval de namen en de geboortedatum van de vluchtelingen, hun contactgegevens en de contactgegevens van het gastgezin (van uzelf dus).

Hulp en afreizen naar Polen of Oekraïne

Kan ik helpen door naar Polen of Oekraïne af te reizen om vluchtelingen op te halen?
De kleurcode van het reisadvies voor heel Oekraïne is rood. Het reisadvies voor de grensstreek tussen Polen en Belarus is ook rood. Dit betekent dat het té gevaarlijk is om daar naartoe te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.

Gaat u toch? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.

Kijkt u op de website van de Rijksoverheid voor de reisadviezen: