Het zoemmmt, bloeit en groeit in Laren

In de week van 11 mei zijn in het centrum van Laren de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen (waaronder de petunia) die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten.

De hanging baskets en een aantal bloemzuilen zorgen voor een kleurrijke en fleurige sfeer in het centrum. Ook is het goed voor de leefomgeving van insecten, zoals bijen en vlinders.

Wethouder Ton Stam:

De bloemen bieden juist in deze roerige tijd een teken van hoop en zorgen vooral ook voor vrolijkheid in ons mooie dorp.

Wereldwijd, maar ook in Nederland, gaat het slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig voedsel. Daarom is het belangrijk om een goed leefklimaat voor bijen en andere insecten te maken. Zeker in het centrum, waar er in verhouding meer verharding (steen) is, helpen de bloembakken en de zuilen de insecten met overleven. De bloemenmix is afgestemd op het kleurenconcept dat ook door de ondernemersvereniging Bijzonder Laren wordt toegepast. De leverancier zorgt voor het onderhoud van de bloemen.

Convenant Insectenvriendelijke gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

Ook in Blaricum en Eemnes zijn hanging baskets opgehangen. Vorig jaar mei ondertekenden de wethouders Ton Stam (Laren), Liesbeth Boersen (Blaricum) en Theo Reijn (Eemnes), samen met de voorzitters van de imkerverenigingen, het convenant voor ‘Insectenvriendelijke gemeenten’. Met name het vergroten van de biodiversiteit en het toepassen van ecologisch groenbeheer dragen bij aan een insectenvriendelijke omgeving. 

Wethouder staat op een trap bij een lantaarnpaal met een bloembak
Foto: wethouder Ton Stam bevestigt één van de hanging baskets in het centrum van Laren.