Grotere kans op natuurbrand, wees voorzichtig met vuur

Door de aanhoudende droogte in de natuur van Gooi- en Vechtreek is er een grotere kans dat er een natuurbrand ontstaat.

Bovendien breiden branden zich nu sneller uit. Wandelaars en fietsers in bos en op de hei worden verzocht om extra voorzichtig te zijn en geen vuur in de natuur te gebruiken.

Stookverbod

Het is verboden om een vuur aan te leggen en te stoken, ook als er een ontheffing op het stookverbod is verleend. In de natuurgebieden mogen geen kookvuren worden gemaakt met vaste brandstoffen (zoals hout en houtskool). Met een gasbrander is dit wel toegestaan, indien blusmiddelen bij de hand worden gehouden (bijvoorbeeld een tuinslang of brandblusser). Vuurkorven, fakkels en vuurwerk zijn niet meer toegestaan. Natuurlijk wordt roken in het gebied ook afgeraden.

U wordt geïnformeerd wanneer het gevaar is verminderd.