Gezocht: stembureauleden en tellers

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. We zoeken nog kandidaten voor de functies van stembureaulid en teller. De gemeente betaalt hiervoor een vergoeding.

Heeft u interesse? Of heeft u zich al aangemeld als stembureaulid? Lees dan de informatie voor Stembureauleden