Gemeentelijke erepenning voor Hans van Deuren

Zondag 13 november 2022 ontving kunstenaar Hans van Deuren de erepenning van de gemeente Laren uit handen van burgemeester Nanning Mol. Volgens de Commissie Erepenning Laren zet Hans van Deuren zich al tientallen jaren in voor een positieve bijdrage aan kunst en cultuur in Laren.

Hans van Deuren ontving de erepenning tijdens de opening van een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Brinkhuis ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. 

Ruim 60 jaar geleden – Hans moest nog 19 worden – begon zijn onderwijsloopbaan en tevens kennismaking met Laren. Dat was met een stageplek op de Aloysiusjongensschool in Laren als onderdeel van zijn opleiding aan de St. Ludgerus kweekschool in Hilversum. Daarna werkte hij jarenlang op de St Lidwina V.G.L.O school, later LEAO en aan de Rosa MULO die later de St. Jan MAVO werd. In eerste instantie gaf hij allerlei vakken, maar zijn hart lag toen al bij vakken in de creatieve en maatschappelijke richting. Veel leerlingen uit die tijd herinneren zich Hans van Deuren nog steeds als hun markante leraar die een positieve invloed op hen heeft gehad.

In deze periode ontwikkelde Hans zichzelf ook als kunstenaar. Hij tekende en schilderde voor zichzelf en in opdracht. Dat bleef hij de rest van zijn leven doen. 

Na zijn pensionering in 2006 bleef hij zich daarnaast onverminderd inzetten voor kunst en cultuur in Laren. Zo redde hij het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ van de sloop. Dit kunstwerk verbeeldt de geschiedenis van Laren. Hans was de drijvende kracht achter de restauratie en het zoeken naar een geschikte locatie ervoor, wat uiteindelijk leidde tot een mooie plek op het Hertenkamp. 

Eind 2020 richtte hij de stichting KKIDS op, dat staat voor Kunstenaars en Kinderen In De School. In het begin vertelde Hans vooral zelf op de Larense scholen over kunst. Inmiddels is hij voorzitter van de stichting en is er een hele groep kunstenaars die op vrijwillige basis les geeft op scholen in Laren. 

De mensen met wie Hans samenwerkt, beschrijven hem als een bescheiden man die nooit handelt uit eigen belang, maar altijd het belang van het dorp, de kunst en van de kinderen voorop stelt. Hij wordt geroemd om zijn enthousiasme, optimisme, creativiteit, hartelijkheid en positieve energie. En om zijn tomeloze inzet en volharding. Ook is Hans een geboren diplomaat die ieders ideeën en meningen weet te respecteren en tegelijkertijd de vaart in de projecten houdt. Zo waakt hij met zorg en aandacht over het gedachtengoed van kunst en cultuur in Laren.

Hans van Deuren wordt de hand geschud

Hans van Deuren houdt de erepenning vast