Gemeentelijke belastingen Laren en Blaricum straks via gemeente Huizen

Vanaf 1 januari 2023 dragen de gemeenten Laren en Blaricum alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Huizen. De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aan. De gemeenten Laren en Blaricum blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven.

Elk jaar verstuurt de gemeente de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 voor Laren en Blaricum door de gemeente Huizen gedaan, die ook de gehele verdere administratieve afhandeling verzorgt. 

Ook zal de waardebepaling van het onroerend goed in Laren en Blaricum en het jaarlijks afgeven van de WOZ-beschikking vanaf 1 januari 2023 door Huizen worden gedaan, evenals het behandelen van de bezwaarschriften. De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen van voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie. 

Andere afzender

Voor inwoners en ondernemers verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Op de aanslag staat een andere afzender per 2023, namelijk ‘Gemeentelijke belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Er is een herkenbaar logo gemaakt om dit mee aan te duiden. 

Inwoners met vragen over de aanslag kunnen vanaf januari bij de gemeente Huizen terecht. Begin 2023 worden inwoners uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. 

Betrouwbare dienstverlening

Wethouder Van Midden (Laren):

Ik zie deze samenwerking met Huizen groot vertrouwen tegemoet. Dat is mede gebaseerd op onze ervaringen op het gebied van maatschappelijke zaken (HBEL-organisatie). Daarin werken we al jaren zeer prettig samen.

Wethouder Kennis (Blaricum):

Met de overdracht van de belastingtaken naar gemeente Huizen, willen we de krachten en kennis zoveel mogelijk bundelen en eventuele kwetsbaarheden in de uitvoering terugbrengen.

Wethouder Rebel (Huizen):

De onderlinge afspraken staan in een gemeenschappelijke regeling. Samen zorgen we ervoor dat de service aan onze inwoners op een hoog niveau blijft.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Belastingen.

de 3 wethouders met een taart met daarop het logo met de tekst Gemeentelijke Belastingen Huizen, Blaricum, Laren