Gemeentelijke aanslagen verstuurd

Op 7 mei 2021 verstuurt de gemeente weer aanslagen van de gemeentelijke belastingen (o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing).

Mocht u een taxatieverslag op willen vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via belastingen@belcombinatie.nl Vermeld daarbij de adresgegevens van het object waar u het taxatieverslag van wilt ontvangen.