Erepenning voor wijkagent Remco Wessels

Maandag 22 augustus 2022 ontving wijkagent Remco Wessels de erepenning van de gemeente Laren uit handen van burgemeester Nanning Mol. Volgens de Commissie Erepenning Laren levert Remco Wessels al 43 jaar een positieve en constructieve bijdrage aan de veiligheid in Laren.

De zichtbaarheid van de heer Wessels in het dorp is groot. Hij is in Laren bekend als een buitengewoon sociaal en behulpzaam persoon met oprechte interesse in de mensen. Daarmee heeft hij het contact tussen inwoners, ondernemers en politie op een hoger niveau gebracht. 

Vanuit zijn jarenlange en intensieve betrokkenheid in het dorp heeft hij zijn collega’s van politie, gemeente en andere maatschappelijke partners vaak kunnen helpen bij het begrijpen en oplossen van conflicten.

Burgemeester Nanning Mol:

De heer Wessels heeft een sleutelrol vervuld in het behoud van vertrouwen en verbinding tussen overheid en inwoners bij complexe zaken, zoals hevige woonoverlast en brandstichtingen in Laren. Daarmee heeft hij gezorgd voor het vergroten van een gevoel van veiligheid voor de inwoners.

Volgens de commissie vervulde hij bovendien een zeer actieve en vernieuwende rol bij het opstarten van buurtpreventieverenigingen. Daarmee heeft hij inwoners geïnspireerd om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid van hun buurt. Als een ware verbinder vervult hij een sleutelrol in het contact tussen de inwoners en de politie; een onmisbare voorwaarde voor goede en betrouwbaar opererende buurtpreventieverenigingen. Ook voorziet hij de verenigingen actief van informatie over de ontwikkeling van lokale criminaliteit, die de verenigingen in staat stelt hierop te anticiperen. 

burgemeester reikt erepenning uit aan Remco Wessels