Drukte op de WOZ-lijn

Er komen veel vragen bij de WOZ-lijn van de gemeente binnen. Ondanks de inhuur van extra capaciteit, komen er meer telefoontjes binnen dan de WOZ-medewerkers kunnen aannemen. Nieuwe telefonische bezwaren worden daarom niet meer in behandeling genomen.

Bezwaar maken

Woningeigenaren die het niet eens zijn met de vastgestelde WOZ-waarde en bezwaar willen maken, kunnen dat doen via de website www.belastingenhbl.nl/WOZ of schriftelijk. Als kort wordt weergegeven waarom iemand denkt dat de WOZ-waarde te hoog is, gaan de WOZ-medewerkers er mee aan de slag.

Landelijke trend

Het aantal verzoeken tot aanpassing van de WOZ-waarde is dit jaar veel hoger dan voorgaande jaren. Dat is een landelijke trend. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de forse waardestijging van de woningen het afgelopen jaar en de publiciteit rond de mogelijkheid om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.

De terugbellijst is lang en een aantal bellers heeft te horen gekregen dat het nog wel even kan duren voordat zij worden teruggebeld. Tot overschrijding van de termijn voor het maken van bezwaar zal dat niet leiden. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om iedereen op de terugbellijst óf terug te bellen óf bij voorbaat als bezwaarmakende aan te merken. Dit wordt dan per brief bevestigd. Deze woningeigenaren kunnen later -wanneer zij teruggebeld worden- alsnog beslissen of zij bezwaar willen maken of hun bezwaar willen intrekken.

Meer informatie

Kijk op www.belastingenhbl.nl voor alle informatie over de belastingaanslagen.