Conceptwoningbouwnota ‘Laren, behoud door ontwikkeling’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in opdracht van de raad (motie) een concept woningbouwnota gemaakt.

De conceptnota beschrijft alle mogelijke en nu bekende locaties, en geeft globaal aan in welke ontwikkelrichting het college denkt. Het gaat daarbij om de volgende mogelijke bouwlocaties: Van Erven Dorenspark, Harmen Vosweg, de voormalige Ligweide van zwembad de Biezem, Torenlaan 1, Eemnesserweg 3, Rabobank (Burgemeester van Nispenstraat) en Golden River (Stationsweg 1).

Bespreken van de concept woningbouwnota in de raad

De commissie Ruimte en Infrastructuur bespreekt de conceptnota op dinsdag 22 januari 2019. De gemeenteraad bespreekt de nota vervolgens op woensdag 30 januari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan de Eemnesserweg 19 in Laren. Omwonenden van de locaties zijn hierover per brief geïnformeerd. U kunt hier de concept woningbouwnota vinden.

Uw reactie is welkom

U bent van harte uitgenodigd  om de vergaderingen bij te wonen. Tijdens de vergadering van de commissie mag u gebruikmaken van het spreekrecht. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dat voorafgaande aan de vergadering melden bij de griffier via griffie@laren.nl.

Lees meer over de conceptwoningbouwnota.