College stelt voor om naar Brinkhuis te verhuizen

Het gemeentebestuur investeert in een zelfstandig en toekomstbestendig Laren. Het is belangrijk dat inwoners ook in de toekomst in hun eigen dorp terecht kunnen voor goede voorzieningen. Daarom stelt het college voor om zoveel mogelijk taken te bundelen in het Brinkhuis. Zo kan het Brinkhuis een plek voor ontmoeting en ontplooiing worden voor alle inwoners, jong en oud.

Ook stelt het college voor om de burgemeester, wethouders, bestuursondersteuning en griffie te verhuizen naar het Brinkhuis. Daarnaast zal de gemeenteraad moeten besluiten waar de commissie- en raadsvergaderingen gaan plaatsvinden. Het college stelt voor het Raadhuis aan de Eemnesserweg te verkopen.

Medisch-maatschappelijk centrum

Aan de wens om te verhuizen, ligt een aantal redenen ten grondslag. Zo wilde het college altijd al van het Raadhuis een volwaardig medisch-maatschappelijk centrum maken waar plek is voor een apotheek en specialistische zorg. Met een dergelijk gezondheidscentrum kan het zorgaanbod op één plek worden aangeboden. Zo wordt de dienstverlening aan inwoners verbeterd. 

Hart van Laren

Met de huisvesting van de burgemeester en wethouders in het Brinkhuis kan de functie van het Brinkhuis verder worden versterkt en zal het Brinkhuis steeds meer het kloppend hart van Laren worden. 

Financiën

Daarnaast draagt de verhuizing bij aan de verbetering van de financiële positie van de gemeente. De huidige beheerkosten van het Raadhuis zijn immers hoog. De verkoop van het Raadhuis levert een aanzienlijk voordeel op en de kosten voor het Raadhuis verdwijnen uit de begroting. Tevens kan het Brinkhuis zijn exploitatie sterk verbeteren als het college en zijn staf daar intrekken. 

Besluitvorming

In het voorstel vraagt het college de gemeenteraad om bedenkingen en wensen aan te geven op het voornemen van het college om het Raadhuis te verkopen onder de voorwaarden van continuïteit en uitbouw van het medisch-maatschappelijke concept.

Tevens wordt de raad gevraagd om –in het geval dat het Raadhuis verkocht wordt- een voorkeur uit te spreken over de volgende mogelijkheden: 

  • De gemeenteraad blijft –zoals ook afgelopen maanden- vergaderen op het BEL-kantoor in Eemnes. 
  • De gemeenteraad gaat vergaderen in het Brinkhuis.

Op donderdag 23 september 2021 staat het voorstel op de agenda van de Commissie Maatschappij en Financiën en op woensdag 29 september 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel. 

Vervolg

Indien de raad zich positief uitspreekt over bovenstaande, zal het college de plannen verder uitwerken en de raad een gedetailleerd voorstel voorleggen. Deze uitwerking van de plannen zal ook ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.