College Laren biedt gemeenteraad revitaliseringsplan centrum aan

Het college van burgemeester en wethouders van Laren heeft een revitaliseringsplan voor het centrum van Laren vastgesteld.

Het plan moet een impuls geven aan de economische vitaliteit van het centrum en bevat maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijk centrum. Het plan is in nauwe samenwerking met Bijzonder Laren tot stand gekomen.

Het plan beschrijft toekomstige ontwikkelingen en concrete acties om het centrum aantrekkelijk te houden. De acties variëren van het vernieuwen van straatmeubilair (zoals bankjes en prullenbakken), het opwaarderen van het pleintje op de hoek Drift-Naarderstraat, tot het maken van een verkoopboek om potentieel nieuw ondernemerschap aan te boren.  

Wethouders Ton Stam en Peter Calis over het plan:

De afgelopen anderhalf jaar stond vooral in het teken van het coronavirus. Veel organisaties en ondernemers hebben een bijzonder zware tijd achter de rug. Met dit revitaliseringsplan willen we een impuls geven aan de economische vitaliteit van het centrum en daarmee van het dorp.

Roel Willems, voorzitter van Bijzonder Laren over het plan:

Dit is een mooie en gezamenlijke aanpak om het centrum verder te versterken. We hebben als Laren een goede uitgangspositie, maar niets doen kan niet. We moeten blijven werken met elkaar aan een sterk en aantrekkelijk centrum.

Vervolgproces

Het revitaliseringsplan is voor vaststelling de gemeenteraad aangeboden en wordt naar verwachting in de raadsvergadering van oktober besproken. Met het revitaliseringsplan is een investering vanuit de gemeente van ruim € 2,5 ton gemoeid.