Coalitiebesprekingen in volle gang

De fracties van Larens Behoud, VVD en D66 onderhandelen over de vorming van een nieuwe coalitie.

Vrijdag 29 april werd in het Brinkhuis gesproken over onder andere duurzaamheid, onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van het Brinkhuis en Laren Regenklaar. Daarvoor sloten onder anderen vrijwilligers van de Hut van Mie en schoolbestuurders aan bij de gesprekken.  

Komende weken vinden nog verdere gesprekken plaats. Die moeten leiden tot een akkoord dat op draagvlak in de raad én de samenleving kan rekenen. 

heren aan tafel