Coalitieakkoord Laren gereed

Larens Behoud, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord bereikt. Komende week leggen zij dit voor aan inwoners van Laren.

PERSBERICHT
Larense coalitie presenteert conceptakkoord en wethouderskandidaten

Laren, 20 mei 2022

Larens Behoud, VVD en D66 hebben vandaag hun coalitieakkoord gepresenteerd. Het akkoord is een combinatie van continuïteit en vernieuwing, waarmee de koers voor de komende vier jaar wordt uitgezet voor Laren. De partijen dragen elk een wethouder voor.  

Visie 
De kracht van Laren staat centraal in het programma. De partijen hebben vertrouwen in de kwaliteiten die in het dorp en bij zijn inwoners aanwezig zijn. Ze willen de kracht van het dorp inzetten om de uitdagingen die op Laren afkomen het hoofd te bieden. Het programma is geen vastomlijnd plan, maar biedt structuur om samen met inwoners en ondernemers oplossingen te vinden. Daarbij worden experiment en creativiteit niet geschuwd. De wethouders gaan onbevangen de uitdaging aan.  

Kernpunten
Het coalitieakkoord legt voor de komende jaren extra nadruk op wonen, duurzaamheid en het aanpakken van de verkeersproblemen. De rode draad door het akkoord is een open bestuursstijl en sterke betrokkenheid van inwoners. De nieuwe werkwijze krijgt onder andere vorm door buurtbezoeken. Daarbij bespreekt het college met inwoners hun zorgen over de openbare ruimte. Op belangrijke onderwerpen worden thematafels met experts uit het dorp georganiseerd, te beginnen met de economische ontwikkeling.

Een aantal kernpunten uit het programma: 

 • Wonen voor alle doelgroepen is één van de grootste opgaven. Van alle grotere nieuwbouwprojecten wordt een derde per locatie als sociale huur gerealiseerd via de woningbouwcorporatie. Daarnaast wordt gekeken naar inbreidingslocaties en andere mogelijkheden om de woningnood aan te pakken. 
 • De ambitie op duurzaamheid gaat omhoog. Er worden proefprojecten gerealiseerd en samen met vrijwilligers van de Hut van Mie gaat Laren meer inwoners helpen om concrete stappen te zetten. De gemeente werkt aan een postcoderoosproject waarbij alle inwoners van de voordelen van zonne-energie kunnen profiteren.
 • De eerdere bezuiniging op de openbare ruimte van €50.000,- per jaar wordt teruggedraaid. Samen met inwoners gaat het Laren aan de slag om het dorp aantrekkelijker te maken. 
 • In het centrum gaat geëxperimenteerd worden om tot een autoluw gebied te komen. Samen met bewoners en ondernemers kijken we wat werkt. En als maatregelen niet passen, worden ze aangepast. Zwaar verkeer in het centrum wordt beperkt.
 • De samenhang in het toeristisch aanbod wordt versterkt om gasten langer in het dorp te laten verblijven. De coalitie staat open voor de komst van een kleinschalig hotel.
 • De waterberging op de Brink komt er. Het plan wordt wel eerst met inwoners besproken, zodat het ontwerp nog beter kan worden.   
 • De sportraad krijgt een formele status en wordt gesprekspartner en adviseur bij de te maken toekomstvisie en ontwikkeling van sportief Laren. 

Proces
Het coalitieakkoord “Vertrouwen in Laren” is tot stand gekomen in gesprek met Larense inwoners en organisaties. De afgelopen weken vergaderden de onderhandelaars op verschillende plekken in het dorp. Ze spraken met vrijwilligers van de Hut van Mie over duurzaamheid en met Bijzonder Laren over de ontwikkeling van ons dorpscentrum. En met Singer Laren, de Bibliotheek, de Sportraad, woningbouwcorporatie Gooi & Omstreken en diverse anderen om het beeld aan te scherpen. Ook de andere partijen in de raad zijn uitgenodigd om mee te praten. Deze werkwijze, waarbij open het gesprek wordt gevoerd voorafgaand aan besluitvorming, wil de coalitie doorzetten. 
Dat krijgt ook direct vorm tijdens een ‘open inloop’ in het Brinkhuis op dinsdag 24 mei. Van 17.00-19.00 zijn de coalitiepartijen daar aanwezig om met belangstellenden te spreken over het akkoord. Wie vindt dat er essentiële punten ontbreken, is van harte uitgenodigd om dat toe te lichten. Eventuele waardevolle suggesties worden dan nog in het akkoord verwerkt, voordat het op 31 mei aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wethouderskandidaten en installatie
De onderhandelende partijen hebben het presidium gevraagd om op 31 mei een raadsvergadering te houden waar over het akkoord gedebatteerd kan worden. Vervolgens kunnen de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden en aan de slag gaan. 

De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen besproken en zal in de eerste vergadering van het nieuwe college worden vastgesteld. Als wethouders worden voorgedragen:  

 • Frits Westerkamp (Larens Behoud)
  Frits (64) is eerder wethouder geweest in Langedijk, Hollands Kroon en Bergen. Hij krijgt onder meer de portefeuilles ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer
 • Jan van Midden (VVD)
  Jan (61) is zelfstandig ondernemer. Hij is actief geweest in het dorp als bestuurslid bij SV Laren en Bijzonder Laren. Hij krijgt de portefeuilles financiën, sport en openbare ruimte. Daarnaast wordt hij eerste locoburgemeester.  
 • Flip de Groot (D66), portefeuille:
  Flip (67) was lijsttrekker voor D66 en heeft politieke ervaring in Provinciale Staten en onder meer als wethouder in Muiden. Hij krijgt de portefeuille zorg en welzijn, duurzaamheid en economische zaken.

 

Download coalitieakkoord Laren 2022-2026