Gemeenteraadsverkiezingen in 2022!

Burgemeester Nanning Mol vraagt uw aandacht: Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Laren hun volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad. Een belangrijk moment waarbij de politieke verhoudingen voor de komende periode worden vastgelegd. Na de verkiezingen vindt coalitievorming plaats, waarbij raadsfracties afspraken maken in een coalitieakkoord en wethouders voordragen.

Ik vind het belangrijk dat alle inwoners van ons dorp zich op hun eigen manier betrokken voelen bij dit belangrijke moment in onze lokale democratie. Dat kan zijn door te gaan stemmen, maar ook door mee te helpen in een campagne, bijeenkomsten te bezoeken of door zelf mee te doen als kandidaat! 

Meedoen aan verkiezingen vraagt nogal wat in de voorbereiding. Wilt u zich aansluiten bij een partij of een nieuwe partij oprichten? Hoe kom je tot een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst? Daarom is het belangrijk om op tijd te beginnen en na te denken over de stappen die gezet moeten worden. 

Als burgemeester zijn alle inwoners en alle partijen mij even lief. Samen met de ambtelijke organisatie willen we graag succesvolle verkiezingen organiseren, waarbij de inwoners zich kunnen herkennen in hun volksvertegenwoordigers die uiteindelijk op 16 maart 2022 gekozen worden. Daarom vraag ik nu alvast uw aandacht voor volgend jaar! 

Bijeenkomst voor partijvoorzitters 

Graag nodigt burgemeester Nanning Mol de voorzitters van de politieke partijen in Laren uit om op woensdag 23 juni om 19.00 uur kennis te maken, de planning door te nemen en vragen te beantwoorden. Zodat we samen goed voorbereid op weg gaan naar de gemeenteraadsverkiezingen. De uitnodiging geldt uiteraard zowel voor partijen die nu in de raad vertegenwoordigd zijn als voor partijen die voor het eerst (of opnieuw) meedoen. Bent u van plan om met een kandidatenlijst mee te doen aan de verkiezingen? Dan ontmoeten we u graag! 

Meld u aan via e-mail naar bestuurssecretariaat@laren.nl Hierna ontvangt u van ons een aanmeldbevestiging en hoort u de locatie waar het gesprek plaatsvindt. 

Tijdpad tot aan de verkiezingen 

Wilt u met een kandidatenlijst meedoen aan de verkiezingen dan is het belangrijk met een aantal data rekening te houden. In de eerste plaats de uiterste datum voor de registratie van nieuwe partijnamen. Die is op 20 december 2021. De kandidatenlijsten moeten op 31 januari 2022 worden ingediend. En de verkiezingen zelf natuurlijk, die zijn op 16 maart 2022. 

Meer praktische informatie over de formele stappen, waarborgsommen en het tijdpad is te vinden op de website van de kiesraad: www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden 

Partijen die reeds bekend zijn bij de gemeente of zich melden via een e-mail naar verkiezingen@belcombinatie.nl krijgen na de zomer informatie over de ondersteuning die de medewerkers van de BEL-organisatie bieden bij de verschillende formele stappen.