Burgemeester Mol geïnstalleerd

De heer Nanning Mol is geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Laren. Dit gebeurde tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad op 30 september 2019.

De nieuwe burgemeester vertelde in zijn installatierede trots te zijn op het “voorrecht uw burgemeester te zijn”. Hij ziet Laren als een hechte gemeenschap, waar hij zich vanuit zijn oorsprong bij thuis voelt. “Ik vind de kleinschaligheid van Laren geen hindernis, maar een prachteigenschap. Als we het goed doen, kan Laren, met alle uitdagingen op bijvoorbeeld het sociaal domein, van haar kleinschaligheid een kracht maken.”

De heer Mol beschreef Laren als een huis met veel huiskamers, waar mensen elkaar vinden en genieten van het dorp. Waarbij een gezonde bedrijvigheid van groot belang is. “Iedereen is nodig om ons dorp bruisend te houden. Met elkaar maken we Laren. Dáár wil ik mij als burgemeester met ziel en zaligheid voor inzetten. Het met ú bewaken van onze sterke gemeenschap en onze eigen identiteit van zelfbewustzijn en veelkleurigheid, zodat we ons verbonden voelen bij ons dorp en ons blijven inzetten voor elkaar”. Als burgemeester wil hij zorgen voor een zorgvuldig vormgegeven vernieuwing, passend binnen historische lijnen, en voor financiële gezondheid. “Want er is maar één recept voor zelfstandigheid, dat is de boel op orde hebben.”

De heer Mol is geboren in Hoorn en heeft bestuurskunde gestudeerd in Leiden. Hij is in de Tweede Kamer persoonlijk medewerker geweest van Tweede Kamerlid Charlie Aptroot en toenmalig VVD-fractievoorzitter Mark Rutte. Hij heeft tevens gewerkt als bestuursadviseur van de Unie van Waterschappen en was een aantal jaren Hoofd Verenigingszaken en Internationaal van de VVD. Sinds 2008 is hij actief in de gemeentepolitiek in Voorschoten, waar hij in 2010 voorzitter van de VVD-fractie werd en sinds 2017 wethouder en 1e loco-burgemeester was. Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en de RDOG Hollands Midden. 

Toespraak de heer Mol

Burgemeester Nanning Mol