Bijeenkomst inrichting Brink

Op woensdag 22 mei vanaf 19.30 uur vindt een informatieavond plaats over de mogelijke herinrichting van de Brink.

Dit onderwerp maakt deel uit van het Centrumplan Laren, dat op 3 mei 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Tijdens deze avond presenteert de gemeente de uitgangspunten van het Centrumplan en laat ontwerpbureau BDP (www.bdp.com) zien welke keuzes er gemaakt kunnen worden. U bent van harte welkom om hierover uw ideeën en suggesties kenbaar te maken.

De input van deze avond vormt mede de basis voor nader uit te werken inrichtingsschetsen, die BDP gaat maken. Deze inrichtingsvarianten worden in een volgende informatieavond voor de zomervakantie gepresenteerd, zodat belangstellenden zich daarover kunnen uitspreken. In een derde bijeenkomst na de zomervakantie wordt het voorlopig ontwerp toegelicht. Daarna neemt het college een besluit dat in het najaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

19.00 uur: inloop met koffie/thee
19.30 uur: start presentatie
Locatie: Brinkhuis, Brink 29 in Laren
Graag vooraf aanmelden via ruimte@belcombinatie.nl

Lees voor meer informatie over de inrichting van de Brink op de projectpagina.