Benoeming burgemeester Mol

De Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het Koninklijk Besluit ondertekend voor de benoeming van Nanning Mol (VVD) als nieuwe burgemeester van Laren. De benoeming gaat in op 30 september 2019. De heer Mol volgt mevrouw Rinske Kruisinga op, die sinds september 2017 waarnemend burgemeester van Laren is.

De heer Mol is thans wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Voorschoten. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland en van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Vóór zijn wethouderschap was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Voorschoten en  in diverse functies werkzaam in Den Haag, waaronder als Hoofd Verenigingszaken en Internationaal bij de VVD en Strategisch Bestuursadviseur bij de Unie van Waterschappen.

Burgemeester Mol benoemd door minister

Nanning Mol benoemd door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren.