Begroting 2023 en begrotingsraad op 4 november

De eerste begroting van het nieuwe college van Laren laat een positief eindresultaat zien. Voor de korte termijn betekent dit financiële rust voor de gemeente. Om deze ontwikkeling voor de langere termijn vast te houden, gaat de gemeente de komende jaren aan de slag met het uitwerken van verschillende scenario’s.

In de afbeelding hieronder vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor 2023 op hoofdlijnen. 

Begroting Laren 2023 in beeld

Meer informatie en alle (gedetailleerde) inkomsten- en kostenposten leest u in de begroting 2023. U vindt deze bij de vergaderstukken van de begrotingsraad op 4 november.   

Begrotingsraad

In de vergadering van vrijdag 4 november 2022 vergadert de gemeenteraad over de begroting en zal er over besluiten. Meeluisteren is mogelijk

U kunt de vergadering ook bijwonen. Deze raadsvergadering begint om 09.30 uur in de raadzaal van Eemnes, Zuidersingel 1. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.