BEL-gemeenten betonen eer aan veteranen

Op zaterdag 10 juni was de BEL-veteranendag in het Vitusgebouw in Blaricum. Met het organiseren van deze dag tonen de BEL-gemeenten hun waardering voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies van de veteranen. Wij zijn trots op onze veteranen en hun grote bijdrage aan vrede en veiligheid.

Burgemeesters Barbara de Reijke, Roland van Benthem en Nanning Mol:

“Het was een mooie dag met veel persoonlijke verhalen van onze veteranen. Het is belangrijk dat wij elk jaar weer blijk van waardering geven voor de inzet van onze veteranen. Tijdens de bijeenkomst luisterden we naar een inspirerende lezing van schrijver Jan Hillenius. Zijn verhaal kon op veel herkenning rekenen uit de zaal. Daarna hebben we samen genoten van de traditionele 'blauwe hap'. In de middag mochten kinderen van de scouting de veteranen al hun vragen stellen. Tijdens de afsluitende borrel was er ruimte om bij te praten en werden herinneringen opgehaald."

Waardering voor veteranen 

Ieder jaar wordt de BEL-veteranendag in een andere BEL-gemeente gevierd, voor alle veteranen die in de 3 gemeenten wonen. Het gaat daarbij niet alleen om de militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indie, Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor jonge veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. De veteranen hebben zich ingespannen voor vrijheid en vrede. Dat verdient alle aandacht, waardering en dank. 

Veteranendag groepsfoto
Veteranendag met scoutingkinderen