Afvalinzameling rond feestdagen

Vanwege Hemelvaartsdag is er een wijziging in de inzameling van huishoudelijk afval.

De inzameling van donderdag wordt nu naar woensdag 12 mei verplaatst. Voor Laren betekent dit dat gft op woensdag 12 mei wordt opgehaald.

Maakt u gebruik van de GAD-app? Als u de optie pushberichten heeft aanstaan, krijgt u vanzelf bericht over de gewijzigde inzameldagen. De app is te downloaden in de App- en Play Store onder de noemer ‘Inzamelkalender GAD’. Kijk voor meer informatie over huishoudelijk afval op www.gad.nl