Adviesraad Sociaal Domein HBEL zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Huizen-Blaricum- Eemnes- Laren (verder HBEL) zoekt drie enthousiaste nieuwe leden:1 inwoner uit Eemnes en 2 inwoners uit Laren kunnen solliciteren.

De Adviesraad Sociaal Domein Huizen-Blaricum- Eemnes- Laren (verder HBEL) zoekt drie enthousiaste nieuw leden. Het betreft een vrijwilligersfunctie waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Onze Adviesraad zoekt naar inwoners die vanuit zijn/haar  betrokkenheid, deskundigheid,  en/of persoonlijke ervaring, interesse of netwerk ons team komt versterken. Wij adviseren over alle onderwerpen binnen het sociaal domein.

Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beperking. De rechten van burgers zijn geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor het maken en de uitvoering van het beleid op al deze gebieden. Binnen de wet is vastgelegd dat burgers over de maatregelen en (beleids-)plannen adviseren. 

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL voert deze adviesrol uit, door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het beleid van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren op de bovengenoemde onderwerpen.


Van de kandidaat  wordt gevraagd dat hij/zij:
•    in Eemnes of in Laren woont (vereiste);
•    voeling en affiniteit  heeft met lokale vraagstukken binnen het sociaal domein;
•    ervaring en/of kennis en/of affiniteit heeft met minimaal één van de domeinen (werk, inkomen, zorg, welzijn en jeugd);
•    signalen en ervaringen kan vertalen in advies;
•    goed kan samenwerken;
•    open staat voor discussie;
•    in staat is om individuele situaties te plaatsen in de context van het algemeen belang en van daaruit te oordelen en te adviseren.


Taken van de kandidaat is dat hij/zij:
•    deelneemt aan vergaderingen van de adviesraad;
•    één of meer inhoudelijke portefeuilles heeft als specifiek aandachtspunt en het kunnen voorbereiden van adviezen;
•    zorgt voor terugkoppeling van voortgang of ontwikkelingen binnen de portefeuille(s);
•    actief gebruik maakt van zijn/haar  eigen en lokale netwerk, belangen en behoeften  van cliënten  herkennen en kunnen vertalen  naar bruikbare adviezen.

Wat wij bieden
Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein HBEL is een vrijwilligersfunctie. Je ontvangt wel een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen de adviesraad. Vanzelfsprekend worden ook de gemaakte (reis)kosten gedekt.
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, of heb je andere vragen, bel dan gerust met lid van de  Adviesraad Sociaal Domein HBEL: Desiree Both, telefoon 06-23574240. Je kunt je sollicitatie sturen naar de secretaris van de adviesraad, Eva van der Voorde: e.vandervoorde@huizen.nl ter attentie van de Desiree Both. Je ontvangt een bevestiging en de selectiegesprekken worden zo spoedig mogelijk gepland.