Aankondiging ziekteverlof wethouder Westerkamp

Onlangs is bij wethouder Frits Westerkamp longkanker geconstateerd. Hij ondergaat daarvoor half oktober een operatie. De prognose is dat daarmee volledig herstel mogelijk is, maar het is wel een zware ingreep. Frits neemt daarom met ingang van 20 september a.s. ziekteverlof op. De verwachting op dit moment is dat hij in januari zijn werkzaamheden weer kan starten.

Zowel het college als Frits zelf willen niet dat de dossiers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, vertraging oplopen. Het college stelt daarom de raad voor om een tijdelijke vervanger te benoemen.