4 Koninklijke Onderscheidingen

Burgemeester Nanning Mol mocht op 26 april, tijdens de lintjesregen, 4 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken. Een inwoner uit Laren, een echtpaar uit Eemnes en een inwoner uit Amsterdam ontvingen uit handen van burgemeester de onderscheidingen. Het echtpaar uit Eemnes en de inwoner uit Amsterdam verrichten veel werkzaamheden in Laren en om die reden overhandigde burgemeester Mol de onderscheidingen.

Algemene Gelegenheid

Vanwege de maatregelen rondom corona, is de Algemene Gelegenheid dit jaar anders. De burgemeester bracht een verrassingsbezoek aan de gedecoreerden. 

Een feestelijke oranje taart met de tekst in chocolade KO Gefeliciteerd.

De heer Vos 

De heer Vos is binnen de gehele ijsbranche bekend en gewaardeerd om hoe hij de kwaliteit van het ambachtelijke ijs ten positieve heeft beïnvloed. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet en ontwikkeling van de opleiding tot Ambachtelijk IJsbereider. Ook heeft hij veel heeft betekend voor de ambachtelijke ijssector in Nederland. De heer Vos heeft de award IJsTOPper ontvangen in 2002. Deze award wordt vanuit het Gilde van SVH Meesterijsbereiders uitgereikt aan een persoon die veel heeft betekend voor de ambachtelijke ijssector. In zijn privé tijd zorgde de heer Vos ervoor dat de ambachtelijke bakkerijsector een eigen, landelijk, evenement heeft gekregen: Vakbeurs IJs-Vak. Ook heeft hij zich persoonlijk in gezet voor de totstandkoming van een vakblad. Naast al dit werk heeft de heer Vos zich geheel vrijwillig en belangeloos ingezet voor de stichting Ice for Africa. Doelstelling van de stichting is om gehandicapte en dove kinderen de opleiding ijsbereiding te kunnen bieden. Met name door zijn inzet is de ijsbranche uitgegroeid tot een professioneel en kwalitatief hoogstaande bedrijfstak in Nederland. Op basis van de totale verdiensten heeft de heer Vos een onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.  

De heer Vos krijgt een lintje opgespeld in het bijzijn van Nanning Mol

De heer Rottingshuis

De heer Rottinghuis uit Amsterdam heeft meerdere bestuursfuncties vervuld en hij had zitting in raden van toezicht van vele organisaties. Naast deze activiteiten zet hij zich belangeloos in voor vele andere maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Stichting Kasteel Middachten, Springpaarden Fonds Nederland, Rijksmuseum en Stichting Papageno in Laren. Stichting Papageno heeft als doel om kinderen en jongeren met autisme te helpen. Zo werd in 2015 het eerste Papageno Huis geopend in Laren waar de heer Rottinghuis een cruciale rol in heeft gespeeld. Ook zorgde hij ervoor dat muziektherapie voor kinderen met autisme aan huis kon worden gebracht door het ter beschikking stellen van vervoer voor muziektherapeuten. Naast zijn belangeloze inzet voor Stichting Papageno zette de heer Rottinghuis zich ook in voor het Rijksmuseum Fonds. Onder zijn voorzitterschap is de hoeveelheid particuliere schenkers met ruim 30 toegenomen en werden er verscheidene bijzondere aankopen en projecten gerealiseerd. Gezien zijn uitzonderlijke inspanningen is de heer Rottinghuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Mol mocht, met toestemming van de burgemeester van Amsterdam, de versierselen uitreiken bij het Papageno Huis in Laren. 

De heer Rottingshuis heeft een lintje gekregen. Hij staat samen met burgemeester Nanning Mol op de foto.

De heer en mevrouw Scheffer 

Het echtpaar Scheffer uit Eemnes is al ruim 25 jaar actief voor de Stichting Rolstoelbus Het Gooi, kortweg Rollybus, gevestigd in Laren. Mevrouw Scheffer plant de ritten in voor de chauffeurs en cliënten. Ze is ook secretaris van de Stichting, verzorgt de ledenadministratie en alle overige secretariële taken. Mevrouw Scheffer is de bindende factor tussen de stichting en de medewerkers. Ook is ze voor velen een vraagbaak, ze werkt al het langste bij de Stichting en is het geheugen van de Rollybus. Daarnaast is ze ook zeer betrokken bij de cliënten. 
De heer Scheffer is al tijdens zijn arbeidzaam leven actief geworden bij de Rollybus. Terwijl hij kapitein was op een vrachtschip, liet hij zich gedurende zijn verlof aan wal altijd inplannen om mensen met een beperking te vervoeren. De heer Scheffer is zeer behulpzaam naar zijn cliënten toe, hij haalt zijn cliënten op uit hun kamer en brengt ze precies waar ze moeten zijn. Hij zorgt goed voor de bussen en het onderhoud. Na zijn pensioen is hij ook penningmeester geworden. Hij doet dit al 20 jaar en slaagt er ieder jaar weer in de begroting rond te krijgen, subsidies en andere gelden te ontvangen.
Het echtpaar werkt samen bij de Rollybus in Laren, niet alleen als bestuursleden, maar ook als chauffeur en rittenplanner. Eind dit jaar nemen ze na ruim 25 jaar beiden afscheid. Zij ontvangen allebei, op verzoek van de burgemeester van Eemnes, een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer en mevrouw Scheffer hebben een lintje ontvangen. Ze zitten op de bank en Nanning Mol reikt een taart uit.