2 Koninklijke onderscheidingen in Laren

Op woensdag 26 april 2023 ontvingen 2 inwoners uit Laren een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Het gaat om mevrouw Kino Jansonius-Schultheiss en de heer Jan Huisjes. Het college van burgemeester en wethouders zocht de gedecoreerden persoonlijk op om dit feestelijke nieuws mee te delen. Na een individuele toespraak hing de burgemeester bij hen de versierselen op die horen bij een Lid in de orde Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Jansonius-Schultheiss 

Mevrouw Jansonius heeft zich op een buitengewone wijze ingezet als logopedist, klinisch neurolinguïst, wetenschappelijk onderzoeker en docent. 

Met haar brede, inhoudelijke kennis heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van de klinische linguïstiek en de logopedie. Zij viel op door haar betrokkenheid, vakkennis en oplossingsgerichtheid. Als docent heeft zij tot ver na haar pensionering haar kennis en ervaring gedeeld middels onderwijs. 

Wetenschappelijk heeft zij een betekenisvolle bijdrage geleverd bij onderzoek naar afasie en later naar kinderen met schisis en taalspraakstoornis waarin zij baanbrekend werk heeft verricht. In 1999 is mevrouw Jansonius gepromoveerd tot doctor ‘Twee jaar spraak en taal bij kinderen met schisis’. Vele wetenschappelijke publicaties staan op haar naam, ook heeft zij praktische boeken voor ouders geschreven.

Naast doceren en wetenschappelijk onderzoek heeft zij zich ook bestuurlijk ingezet voor o.a. Bestuur Afasie Nederland, heeft ze een rol gespeeld bij de oprichting van een vakvereniging die professionals uit wetenschap en het werkveld van logopedie en onderwijs bij elkaar brengt, workshops organiseert als ook  studiemiddagen en symposia.

Met haar inzet, ambitie en motivatie heeft mevrouw Jansonius nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd.  Actieve samenwerking acht zij van groot belang en haar diagnostiek en behandeling van het jonge kind werd dan ook uitgevoerd met o.a. neuro-klinische psychologen, kinderfysiotherapeuten en zeker ook specifieke ouderbegeleiding.  Zij was dan ook de motor bij deze integrale samenwerking. Zij heeft velen met haar werkwijze weten te inspireren..

Na haar pensionering heeft zij in 2013 het Jansoniusfonds voor historische cartografie opgericht en in 2021 het Radboud TOS Fonds voor Taal Ontwikkelings Stoornis. Dit fonds is op 14 maart 2022 onder grote belangstelling in Nijmegen gelanceerd. 

Daarnaast neemt zij deel in de adviescommissie Taalschatten van de Number 5 Foundation van Prinses Laurentien voor onderzoek en behandeling bij jonge kinderen met een taal- en spraakachterstand.

Mevr Jansonius krijgt haar lintje opgespeld door burgemeester Nanning Mol.

Mevr Jansonius samen met haar man en burgemeester Nanning Mol tijdens de lintjesregen.

De heer Huisjes

De heer Huisjes was van 1974 tot 2021 op vrijwillige basis penningmeester van de Nijbakker-Morra Stichting. Een stichting die een nalatenschap beheert ter bevordering van kankeronderzoek en (reis)beurzen verstrekt aan medische studenten. 

Betrokkene was verantwoordelijk voor het defensief beleggen en beheren van het vermogen, het uitkeren van de toekenningen aan de studenten, promovendi en onderzoekers en het voeren van de boekhouding. Ook werd in de loop der tijd een prijs voor het beste wetenschappelijke stageverslag ingevoerd en uitgereikt. De heer Huisjes wist het vermogen in stand te houden door diverse (financiële) crises heen.

Tot aan zijn pensionering in 2001 is de heer Huisjes werkzaam geweest als algemeen directeur van de regio Amsterdam bij de ABN AMRO. 

De heer Huisjes krijgt haar lintje opgespeld door burgemeester Nanning Mol.

Groepsfoto

Benoemingen 

Mevrouw Jansonius is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Huisjes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.