Snoeiwerkzaamheden op de Brink

Bomen hebben regelmatig onderhoud (zoals het snoeien van takken) nodig. Dit is nodig om de bomen veilig en gezond te houden. Begin 2021 ondergaan de bomen op en rond de Brink een onderhoudsbeurt.

De onderhoudswerkzaamheden zouden tegelijkertijd met de eventuele herinrichting van de Brink plaatsvinden. Nu dat plan de komende jaren geen uitvoering krijgt, voeren we de onderhoudswerkzaamheden op korte termijn alsnog uit.

Uitvoering

Het onderhoud wordt uitgevoerd door Quercus, een erkend boomverzorgingsbedrijf, in opdracht van onze groenaannemer SIGHT. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de direct-omwonenden en de winkeliers via een brief geïnformeerd. Ook worden er informatieborden geplaatst.