Laren scoort ruim voldoende in onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Begin dit jaar voerde het onderzoeksbureau Research2Evolve het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uit voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Dit onderzoek voeren de gemeenten om de 2 jaar uit. Alle huishoudens van de gemeente Laren ontvingen een vragenlijst waarbij bewoners werden uitgenodigd hun mening te geven over de thema’s: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, welzijn en zorg.  Gemiddeld waarderen de inwoners van Laren de inspanningen van de gemeente met een 7.0. Landelijk worden de inspanningen van de gemeente gemiddeld met een 6.7 gewaardeerd.  Er zijn geen grote afwijkingen te noemen ten opzichte van voorgaande jaren.

Resultaten

In Laren hebben 1.484 inwoners de vragenlijst ingevuld. Wonen in Laren wordt door de respondenten gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd. Zeven op de tien (73%) van de respondenten helpt wel eens bij de buren en bijna de helft van de respondenten verricht wel eens mantelzorg (46%) of doet vrijwilligerswerk (42%). Belangrijke onderwerpen in Laren zijn: veiligheid (60,9%), leefbaarheid (51,1%), dienstverlening (43,0%) en vertrouwen (35,0%). Aandachtspunten voor Laren gaan over onderhoud wegen, onderhoud perken/plantsoenen en speelvoorzieningen. Een aantal reconstructies van wegen wordt gecombineerd met het project ‘Laren Regenklaar’, om zo de openbare ruimte weer toekomstbestendig te maken. Ook heeft Laren per 1-1-2020 een nieuw contract  afgesloten met een aannemer voor het onderhoud van de buitenruimte. Hierdoor heeft een inhaalslag plaatsgevonden voor het onderhoud van de perken/plantsoenen in de afgelopen periode. Met het nieuwe contract wordt het onderhoud op peil gehouden. Betreffende de speelvoorzieningen is er regulier onderhoud.

Communicatie en verkeersveiligheid

De juistheid van informatie en de snelheid van het afhandelen van verzoeken is een aandachtspunt. Inwoners geven aan beter geïnformeerd te willen worden over het verloop van (participatie) processen. Communicatie is van ons allemaal. Het  jaarplan Communicatie 2021 zal dan ook gericht zijn op het communicatiever maken van de organisatie. Uit de reacties blijkt verder dat verkeersveiligheid belangrijk wordt gevonden en dat men vindt dat er te hard wordt gereden in de dorpen. Dit onderwerp wordt al aangepakt door bewustwordingscampagnes. Daarnaast onderzoekt de gemeente verkeersonveilige situaties en bekijkt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Op deze website zijn deze onderzoeksrapporten te vinden.

Lees hier het onderzoeksrapport ‘Waar staat je gemeente’ (pdf, 1,02 Mb).