Koninklijke onderscheidingen

De heer T. Koetsier is voor zijn jarenlange betrokkenheid binnen de wiskundige gemeenschap benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer A.M. Henny is ter gelegenheid van zijn vele activiteiten als vrijwilliger voor Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Algemene Gelegenheid

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, is de Algemene Gelegenheid dit jaar anders. Op 24 april zijn de twee inwoners van Laren met een video call door de burgemeester op de hoogte gebracht van de Koninklijke onderscheiding. De burgemeester heeft ook bloemen en taart gebracht bij de gedecoreerden (uiteraard op afstand). De versierselen worden op een later moment uitgereikt.

De heer T. Koetsier

In 2020 is het 30 jaar geleden dat de heer Koetsier de graad van Doctor in de Wiskunde behaalde. De heer Koetsier heeft zich jarenlang ingezet voor verschillende organisaties:

 
1980 - 2011 Hoofddocent wiskunde VU
1983 tot heden Lid van de Permanente Commissie voor de geschiedenis van de International
Federation for the Promotion of Machine and Mechanism Science (IFToMM)
1991 - 2009 Voorzitter Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van
de Wiskunde (GMFW)
2000 tot heden Redactielid Nieuw Archief voor Wiskunde (NAW)
2002 tot heden Voorzitter Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen
2009 tot heden Secretaris Historische Kring Laren
2010 tot heden Bestuursvoorzitter Stichting Epsilon
2014 tot heden Trekker van onderzoeksproject 'Laren in WOII', in relatie tot de Historische Kring
Laren

 

In 2004 kreeg de heer Koetsier voor zijn stimulerende rol en zijn bijdragen op het gebied van de geschiedenis van machines en mechanismen de IFToMM Award of Merit. In 2019 is hij uitgeroepen als Honorary Member. Dit Honorary Membership is een bijzonder grote eer. Wereldwijd kunnen maximaal 12 ereleden worden benoemd.

De heer Koetsier heeft meerdere boeken en research papers geschreven. Op dit moment schrijft hij een boek waarin hij de uitdagende stelling verdedigt dat een nieuw tijdperk voor de machine is aangebroken, waarin GIM, the global Intelligent Machine, de wereld gaat beheersen. Het boek belooft een internationaal succes te worden.

De heer Koetsier is een centraal persoon binnen de wiskundige gemeenschap. Zelfs na zijn pensioen speelt hij hierin nog een belangrijke rol. Daarom is een onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau passend.  


Dhr Koetsier staat in de tuin samen met Ineke Hillhorst en burgemeester Nanning Mol met bloemen. 

De burgemeester is te zien met de Koninklijke Onderscheiding. Meneer Koetsier is te zien op het scherm via een video call.

De heer A.M. Henny 

De heer Henny verricht als vrijwilliger vele activiteiten ten behoeve van Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs. Hij is de achterkleinzoon van Maria Montessori. Het jaar 2020 staat in het teken van de herdenking van de 150ste geboortedag van Maria Montessori.

De heer Henny heeft de taak op zich genomen om de publicatie van de boeken van zijn overgrootmoeder nieuw leven in te blazen, toen de Engelse uitgever daartoe niet langer in staat was. Met instemming van de overige achterkleinkinderen van Maria Montessori heeft de heer Henny heel voortvarend de Montessori-Pierson Publishing Company opgericht, een non-profit organisatie. Daarmee heeft hij het montessorionderwijs een grote impuls gegeven. De heer Henny is de drijvende kracht achter deze uitgeverij die hij in 2007 vanuit zijn huis is begonnen. 

De heer Henny is dagelijks, geheel belangeloos, vele uren bezig met de uitgeverij. Daarbij reist hij congressen en beurzen af om de boeken van Maria Montessori onder de aandacht te brengen. Tevens zat hij van 2003 tot en met 2008 in de Executive Board van de Internationale Montessori Vereniging Amsterdam (AMI). In dezelfde periode was hij lid van een Internationale denktank over de toekomst van de Montessori Organisatie.

Vanwege zijn vele activiteiten ten behoeve van Montessori’s historische en actuele betekenis in het onderwijs, wereldwijd, en als hoeder van het Montessori Universum, is een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau passend. 

Burgemeester Nanning Mol geeft bloemen aan dhr. Henny.

De burgemeester is te zien met de Koninklijke Onderscheiding. Meneer A.M. Henny is te zien op het scherm via een video call.