Geactualiseerde APV in commissie en raad van december

De Algemene plaatselijke verordening (APV) is binnen de gemeente één van de belangrijkste verordeningen. In de APV staan de gemeentelijke regels die voor iedereen in de gemeente gelden. De bepalingen in de APV dragen bij aan de leefbaarheid en aan de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente.

In 2018 is de APV voor het laatst geactualiseerd en is nu toe aan een actualisatie. Het gaat vooral om redactionele en technische aanpassingen. De inhoudelijke wijzigingen zijn met name bedoeld om de veiligheid in het dorp te bevorderen. Denk aan regels over ondermijning, dat gaat over onzichtbare criminaliteit door onder andere de vermenging van onder- en bovenwereld, over lachgas, over openlijk drugsgebruik en over gevaarlijke honden op eigen terrein. Ook is gekeken naar welke artikelen in de praktijk niet of nauwelijks worden gebruikt.

De gemeenteraad stelt de APV vast. In de vergaderingen van 10 en 16 december bespreekt de gemeenteraad de APV. U kunt deze vergaderingen volgen via de gemeentelijke website.