Wintervillage weer open

De uitbater van de Wintervillage heeft opvolging gegeven aan de maatregelen die de burgemeester en de uitbater maandag 9 december gezamenlijk hebben opgesteld. Dit naar aanleiding van het geweldsincident op het terras van het Bonte Paard op zondag 8 december 2019.

Goed overleg

De gemeente is in goed overleg met de uitbater. De gemeente is overtuigd van de inspanningen die de uitbater heeft verricht. Samen wordt er gewerkt aan een ijsbaan waar iedereen op een goede manier gebruik van kan maken.

Plan van Aanpak

De uitbater heeft de maatregelen verwerkt in een Plan van Aanpak. Deze aanpak is inmiddels geaccordeerd door de burgemeester. Dit betekent dat de Wintervillage vandaag (10 december) weer open is.
De maatregelen zijn:

  • Na 19.00 uur geen alcohol schenken.
  • Geen sterke drank schenken.
  • Dagelijks na 18.00 uur dient er beveiliging aanwezig te zijn.
  • De uitbater maakt goede afspraken met de politie over wat uitbater doet als er escalerende situaties dreigen te ontstaan.

De genoemde maatregelen zijn de maatregelen in eerste aanleg. Mocht het noodzakelijk zijn om deze aan te scherpen, zal de burgemeester dit doen.