Definitieve verkiezingsuitslagen Waterschap 2019

De definitieve stemmen in Laren op de politieke partijen binnen het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Lijst Politieke groepering Stemmen 2019 Stemmen 2015
1 VVD 2290 2005
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 410 305
3 Water Natuurlijk 635 626
4 Partij voor de Dieren 509 281
5 CDA 743 790
6 De Groenen 196 138
7 50PLUS 293 157
8 Socialistische Waterschapsvereniging 31 85
9 Forum Duurzaam Effectief Waterschap 197 Niet van toepassing
10 De Republikeinse Politieke Partij 14 Niet van toepassing
11 QUEER 14 Niet van toepassing
12 ChristenUnie 151 44

 

Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 5483 (in 2019) 4713 (in 2015)
Aantal blanco stembiljetten 60 (in 2019) 90 (in 2015)
Aantal ongeldige stembiljetten 32 (in 2019) 52 (in 2015)
Totaal aantal kiezers 5579 (in 2019) 4855 (in 2015)
Aantal opgeroepen kiezers 9028 (in 2019) 8782 (in 2015)
Opkomstpercentage 61,80% (in 2019) 55,28% (in 2015)

 

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.